Collectie-item

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Bergen op Zoom: Eerste Wereldoorlog. Belgische vluchtelingen op een z.g. natiewagen in de Wouwsestraat in de richting van de Grote Markt. Deze wagens werden gebruikt in het Antwerpse havenbedrijf voor het vervoer van goederen van en naar de schepen. De dame met de mof op de wagen is een verpleegster van het Belgische Rode Kruis, zij heeft ook zieken verpleegd in het noodhospitaal in de Ambachtsschool.