Collectie-item

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Bergen op Zoom: Het middelste gedeelte van het havenfront van de middeleeuwse verdedigingswerken (ter hoogte van de huidige Rijtuigweg); gelegen aan de toegang tot de haven. Het geheel is gezien vanaf het Hamplein naar het oosten. In het achterplan links is de top met wieken van de Noordmolen zichtbaar. Daarvoor is de toegang tot de haven te zien (de Boom), geflankeerd door twee ronde afgeknotte torens van de St. Nicolaaspoort, havenboom. In het midden is de Waterpoort of Hampoort weergegeven. Rechts daarvan loopt de stadswal verder over het Molenwater (huidige Vissershaven). Uiterst rechts is een stukje van de linker ronde toren van de St. Jacobspoort te zien. Op de tekening zijn de letters PH aangebracht.