Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Roosendaal: Da Costaflat, kinderen spelen in het zand achter de flat