Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Luchtfoto van de omgeving van het voormalige Fort De Roovere, gezien in oostelijke richting. Te zien zijn het terrein van Stichting Vrederust (midden), 't Laag (boven), Fort Pinsen (linksonder) en Fort De Roovere (links van het midden).