Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Luchtfoto van de omgeving van het voormalige " Fort De Roovere ", gezien in noordoostelijke richting.Te zien zijn " Fort Pinsen " (linksonder), " Fort De Roovere " (links van het midden) en het terrein van " Stichting Vrederust " (voorplan).