Object

Instelling/bron: West-Brabants Archief

Roosendaal: Vaartkant, gezien over de spoorlijn vanaf de Meirestraat. Midden braakliggend terrein na afbraak Vaartkant 5