Erik van Meersbergen

Erik van Meersbergen: is geboren op 24 oktober 1959 in Schijndel en heeft daar tot zijn 18e jaar gewoond. Hij heeft een eigen praktijk: De Tandem-coaching en gedragsadviezen. Erik Is orthopedagoog, auteur, contextueel begeleider, redacteur, coach.

Van 2000 tot september 2018 werkzaam geweest als post -hbo docent, lerarenopleider en ontwikkelaar/coördinator voor het domein Gedrag Master (S)EN bij Fontys OSO. Daarvoor is hij 18 jaar werkzaam geweest als groepsleider, teamleider en afdelingsmanager in de jeugdhulp. Zijn publicaties gaan over gedrag en handelingsgericht werken in passend onderwijs. Mei 2020 schreef hij een historische biografie “De tropenjaren van mijn vader dienstplichtig soldaat Hendrik “. Hij is sinds 2011 lid van de Beroepsveldcommissie Social Studies aan de LOI, sinds 2012 lid van de redactieraad voor het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en vanaf december 2017 redactielid online-tijdschrift PLPO.nl. voor ondersteuning bij publicaties en coaching van (beginnende) auteurs.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.