Op de grens: de ruïnes van Kasteel Strijen

51Bstrijen2.jpg

De ruïne van kasteel Strijen. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

De ruïne van het kasteel Strijen in Oosterhout is een van de weinige overgebleven kasteelruïnes in Nederland. Het opmerkelijke is dat het kasteel al een hele tijd in deze vervallen staat verkeert. Het werd namelijk al in de vijftiende eeuw verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten en nadien niet meer herbouwd.

In de zeventiende eeuw zijn de restanten geruimd, maar een deel van de hoektoren bleef tot op de dag van vandaag overeind staan. Strijen herinnert vooral aan de bijzondere politieke situatie die in de middeleeuwen hier heerste, met een langdurige machtsstrijd tussen de hertog van Brabant en de graaf van Holland. Willem van Duivenvoorde (1290-1353), bastaard van een edelman, wist daarvan handig te profiteren. Het bezorgde hem grote macht en een reusachtig fortuin. Daarmee liet hij onder meer het dertiende-eeuwse kasteel Strijen verbouwen dat – nogal kenmerkend – op Brabants gebied stond, terwijl de omgeving van het kasteel juist bij Holland hoorde.

 

Bronnen

Toorians, L., “De ‘eeuw van de twee Willemen’, Willem van Duvenvoorde en Willem van Oosterhout te Oosterhout en Dongen”, in: Jaarboek “De Oranjeboom” (nr 59, 2009), 171-217.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 49.