Een stadhuispenning uit 's-Hertogenbosch

penninggoed.png

Pagina uit het Resolutieboek van de stadsregering van 's-Hertogenbosch van het jaar 1762. Hierin wordt melding gemaakt van de bestelling van de stempels voor een Bossche stadhuispenning bij Theodoor Victor van Berckel. (Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch)

In de zeventiende en achttiende eeuw waren stadsbesturen in Brabant slechts toegankelijk voor telgen van enkele gegoede en protestantse families. Katholieken waren van benoeming uitgesloten.

De bestuurders waren voor het leven benoemd. Pas als door overlijden, terugtreden of faillissement een zetel beschikbaar kwam, kon een nieuwe regent benoemd worden. De belangstelling voor de vergaderingen van de stadsregering was in het begin van de achttiende eeuw dan ook buitengewoon gering.

In Den Bosch nam men daarom in 1704 het besluit om zilveren penningen te laten slaan, die dienden als presentiegeld en na afloop op van de vergadering werden uitgereikt aan de aanwezige raadsleden.

penninggoed.png

Pagina uit het Resolutieboek van de stadsregering van 's-Hertogenbosch van het jaar 1762. Hierin wordt melding gemaakt van de bestelling van de stempels voor een Bossche stadhuispenning bij Theodoor Victor van Berckel. (Bron: Stadsarchief 's-Hertogenbosch)

De fraaiste van deze penningen werden vervaardigd door Theodoor Victor van Berckel (1739-1808), afkomstig uit een Bossche familie van zilversmeden. In 1776 werd hij in dienst van Maria-Theresia van Bourbon-Sicilië, de keizerin van Oostenrijk (1772-1807) benoemd tot graveur-generaal aan de Munt van Brussel.

 

Bronnen

Koldeweij, A., Zilver uit ‘s-Hertogenbosch, van bourgondisch tot bierdermeier, ‘s-Hertogenbosch, 1985.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 163.