De drakenfontein in ‘s-Hertogenbosch

Drakenfonteinhorizontaal

De gouden draak bovenop de Drakenfontein verwelkomt de bezoekers van station 's-Hertogenbosch. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

Als bekroning en zinnebeeld van het nieuwe stedenbouwkundige elan in ‘s-Hertogenbosch werd in 1903 op de kruising van de Stationsweg en de Koninginnenlaan de drakenfontein geplaatst.

Voor de duizenden mensen die dagelijks het station van ’s-Hertogenbosch uitkomen is de Drakenfontein op de kruising van de Stationsweg en de Koninginnenlaan nog altijd een herkenningsteken. De draken verwijzen naar jonkheer Paulus Jan Bosch van Drakenstein (1825-1894), commissaris van de koning(in) in Noord-Brabant. Hij had in 1894 de stad bij legaat een fontein met drinkwatervoorziening geschonken, ter herinnering aan zijn overleden echtgenote en zijn vroeg gestorven tweelingdochters. De gouden draak die de zuil bekroont, draagt dan ook zijn familiewapen.

90bdrakenfontein5.jpg

Een draak op de Drakenfontein. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

De Drakenfontein is de blikvanger van uitbreidingswijk het Zand. Aan het eind van de negentiende eeuw werd deze wijk ingericht met breed opgezette lanen en gebouwen in de stijl van de neorenaissance. Deze eerste uitbreiding sinds eeuwen, mogelijk geworden doordat de stad in 1874 verlost was uit de knellende omarming van de vestingwerken, werd echt ervaren als een wedergeboorte. De drakenfontein vormde in 1903 de bekroning en het zinnebeeld van dit nieuwe stedenbouwkundige elan in ‘s-Hertogenbosch.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., De Loet, ‘s-Hertogenbosch. 650 jaar stedelijke geschiedenis, ‘s-Hertogenbosch, 2008.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 207.