Het Bredase stadhuis en de Nassaus

raam stadhuis breda

Glas-in-loodraam vervaardigt door Joep Nicolas voor het stadhuis van Breda in 1926. Het raam verbeeldt het huwelijk tussen Engelbrecht van Nassau en Johanna van Polanen. (Bron: Stadsarchief Breda)

Alle rechten voorbehouden

Kenmerkend voor de Bredase kijk op het verleden is de dominante rol die erin was weggelegd voor de Nassaus als heren van Breda. Deze nadruk op de familie Nassau is ook te zien in het stadhuis van Breda.

De aandacht voor de familie hield natuurlijk ook verband met de Bredase ambitie om zichzelf een prominente rol toe te kennen in de Nederlandse geschiedenis, als de bakermat van de Nassaudynastie en dus van het Nederlandse koningshuis.

In 1926 maakte de glazenier Joep Nicolas (1897-1972) voor de raadzaal in het Bredase stadhuis een reeks gebrandschilderde ramen met bijzondere momenten uit de stedelijke geschiedenis, waar de Nassaus dus een belangrijke rol in spelen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de reeks ramen van Nicolas begint met het huwelijk van Engelbrecht van Nassau (1370/1380-1442) met Johanna van Polanen (1392-1445) in 1403, alsof daarmee, en niet eerder, de Bredase geschiedenis begon.

 

Bronnen

Van den Eerenbeemt, H. (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 2: Emancipatie en industrialisering 1890-1945, Amsterdam/Meppel, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 228.