Het Sint-Willibrorduskerkje van Middelbeers

24bmiddelbeers2.jpg

Het kerkje van Middelbeers in de stijl van de Kempische gotiek. (Foto: Marc Bolsius, erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

In de vijftiende eeuw en de eerste helft van de zestiende eeuw werden overal in de Kempen bakstenen dorpskerken gebouwd in een streekeigen, sobere variant van de gotische bouwstijl. Veel zijn in de loop der eeuwen verwoest of gesloopt. De meest gave is die van Middelbeers.

Het koor is het oudste deel van de kerk en dateert van rond 1400. Waarschijnlijk vormde dit deel aanvankelijk een kerk op zich en is daar later een groter schip tegenaan gebouwd, compleet met dwarsarm en zijbeuken en voorzien van een houten tongewelf. De toren met drie geledingen en de steunberen op elke hoek completeerde het geheel, vermoedelijk tegen het einde van de vijftiende eeuw. Bij de restauratie van de jaren zestig werd ook de kerkhofmuur hersteld. In deze kerk zijn de kenmerken gevangen van veel dorpskerkjes die in de vijftiende eeuw zijn gebouwd.

 

Bronnen

Van Leeuwen, W., De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant, Zwolle, 2012.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Strijbos, H., Kerken van heren en boeren. Bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het kwartier Kempenland, ‘s-Hertogenbosch, 1995.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 69.