Een monniksbeker

Monniksbeker uit 1540, gemaakt in Keulen door een onbekende maker. (Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond)

Monniksbeker uit 1540, gemaakt in Keulen door een onbekende maker. (Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond)

Alle rechten voorbehouden

Het geweld van de Beeldenstorm kwam uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen. Het was een gevolg van maatschappelijke onvrede, maar zeker ook van antiklerikale gevoelens.

Blijken van het bespotten van het gedrag van de geestelijkheid, of zelfs regelrechte weerzin daartegen zijn ook in Brabant genoeg voorhanden.

In Eindhoven werd in 1995 bij een opgraving onder het Stadhuisplein een fragment gevonden van een beker, die naar voorbeeld van elders gevonden exemplaren kon worden gerestaureerd en aangevuld. Hij werd omstreeks 1540 gemaakt in Keulen en stelt een monnik voor die een non in de armen heeft en met beide handen naar haar naakte lichaam tast, terwijl zij op haar beurt naar de geldbuidel van de monnik reikt.

Het tafereel staat met andere woorden symbool voor betaalde liefde en is daarmee een niet mis te verstane uiting van kritiek op de katholieke Kerk en vooral op de levenswandel van veel geestelijken destijds.  

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 107.