Een kanselbijbel uit Oisterwijk

De Protestantse kerk van Oisterwijk uit 1810. (Foto: Johan Bakker, Wikimedia Commons)

De Protestantse kerk van Oisterwijk uit 1810. (Foto: Johan Bakker, Wikimedia Commons)

Een trots bezit van veel hervormde gemeenten is de kanselbijbel, die vaak al eeuwen achtereen ligt opengeslagen op de lezenaar die aan de preekstoel is bevestigd. De hervormde gemeente van Oisterwijk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1633, bezit er twee.

De hervormde gemeente van Oisterwijk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1633, bezit er twee. Een uit 1714, uitgegeven door Jacob en Pieter Keur in Dordrecht. Deze fungeert thans als kanselbijbel, de Bijbel die op de kansel ligt. De andere dateert uit 1643 en is een uitgave van de gebroeders Stam in Amsterdam. Beide bijbels zijn ooit blijkens familie-aantekeningen particulier bezit geweest en op zeker moment door lidmaten aan de hervormde gemeente nagelaten. De zeventiende-eeuwse Stambijbel, die momenteel een plaats heeft in het stiltecentrum van de kerk, is in 2010 gerestaureerd bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het huidige kerkgebouw.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Welmers, K., Een eeuwenoude protestantse kerk in Oisterwijk, 1810-2010, Oisterwijk, 2010.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 167.