Waterputten bij Breda

Franken vallen Romeinse Rijk binnen (253), Simon Fokke, 1722-1750, Rijksmuseum

Een prent van Simon Fokke uit ca. 1722-1750 getiteld "De Franken vallen het land van de Bataven binnen". Woeste Germaanse krijgers trekken de Rijn over, het Romeinse Rijk binnen. (Bron: Rijksmuseum)

De vondst van waterputten in de buurt van Breda is niet alleen feitelijk, maar ook symbolisch een belangrijk spoor van het leven in het vroegmiddeleeuwse Brabant.


Op een terrein aan de Steenakker, tussen Breda en Prinsenbeek, stuitten archeologen op een voormalig woonerf, waarop behalve plattegronden van woonhuizen en enkele bijgebouwen ook maar liefst zestien waterputten zichtbaar waren. Sommige van deze putten hadden de vorm van uitgeholde boomstammen, andere waren gemaakt van planken. Door onderzoek naar de jaarringen van het hout konden ze in de jaren tussen 475 en 625 worden gedateerd. Dat maakt deze vondst uniek: niet alleen is dit de meest westelijke nederzetting uit het vroegmiddeleeuwse Brabant die ons bekend is, het is vooralsnog ook de enige in Brabant die tussen de vijfde en de zevende eeuw aantoonbaar onafgebroken bewoond is geweest.

 

Bronnen

Carmiggelt, A. en Van den Eynde, G., Boren in het buitengebied, de archeologische inventarisatie van Steenakker-Westerpark, Breda, 1995.

Van Ginkel, E. en Theunissen, L., Onder heide en akkers. De archeologie van Noord-Brabant tot 1200, Utrecht, 2009.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Willemsen, A., Gouden middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na Chr., Zutphen, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 33.