Een wegwijzer in Geldrop

Een wegwijzer in Geldrop

Een van de oudste wegwijzers uit Noord-Brabant met daarop de routes naar Nuenen, Geldrop en Helmond. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

In Geldrop op de hoek van de Mierloseweg en de Nuenenseweg staat een van de oudste wegwijzers die in Noord-Brabant bewaard is gebleven.

De wegwijzer dateert uit 1866. De afstanden zijn niet alleen in kilometers aangegeven, maar ook nog in uren gaans, wat voor de meesten toen ook echt realiteit was. Als we de wegwijzer mogen geloven, liep men naar Nuenen destijds in een trager tempo dan naar Helmond. Dergelijke gietijzeren wegwijzers werden geplaatst op belangrijke kruisingen van provinciewegen. Op de voet is het provinciewapen aangebracht.

 

Bronnen

Corten, J. (red.), Lijnen door het Brabantse land. 200 jaar verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796-1996, Zwolle, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 191.