Beekherstel

800px-Overzicht_beekherstel_-_Vessem_-_20528547_-_RCE.jpg

De Kleine Beerze tijdens het beekherstel. (Foto: Bert van As, 2009, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Twee keer zijn de Brabantse beken in de twintigste eeuw op de schop gegaan.

Eerst werden ze rechtgetrokken en gekanaliseerd, of zoals het heette: “genormaliseerd”. Dat gebeurde vanaf de jaren dertig, maar vooral tussen 1950 en 1975. Vervolgens ging het aan het eind van de eeuw weer de andere kant op. Met beekherstel, waardoor bijvoorbeeld de Kleine Beerze bij Oirschot weer zoals vanouds kon meanderen door het landschap.

Het rechttrekken van de beken werd ingegeven door de belangen van de landbouw, die niet gediend was van overstromingen en drassige gronden. Beken werden afvoergoten, hun natuurlijke waarden deden niet ter zake. Maar de prijs daarvoor bleek te hoog. Nu gaat het er juist om verdroging te bestrijden, het waterbergend vermogen te vergroten en de natuurwaarden van de beekdalen te herstellen.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 261.