Schuur- en schuilkerken

/beeld/verhalen/81410_den_dungen.jpg

Foto van de voormalige schuurkerk aan de Paterstraat in Den Dungen.

Tijdvak van regenten en vorsten: 1600 – 1700

In de Tachtigjarige Oorlog vormt het noorden van Brabant de grensregio tussen de noordelijke gewesten (De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) en de koning van Spanje. Brabant is regelmatig het slagveld met verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking. Tussen 1580 en 1605 neemt bijvoorbeeld de Meierijse populatie af met 68,5%. Door de veroveringen van ’s-Hertogenbosch en Breda, en de koop van Bergen op Zoom door de troepen van de Republiek, komt het noorden van Brabant onder rechtstreeks bestuur van de Staten-Generaal in Den Haag. ‘Staats-Brabant’ komt min of meer overeen met de huidige provincie Noord-Brabant en krijgt een protestantse overheid, terwijl het grootste deel van de bevolking katholiek is. De openbare uitoefening van het katholiek geloof wordt verboden. De katholieken komen bijeen in schuil- of schuurkerken: particuliere huizen waar  de mis wordt gelezen. Zo blijft het katholieke geloof ‘ondergronds’ voortbestaan.