Grensgebieden en contrareformatie

Sint-Luciakerk in Ravenstein

De barokke Sint-Luciakerk van Ravenstein. (Foto: M.M.Minderhoud)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van regenten en vorsten: 1600 – 1700

Grenzend aan Staats-Brabant liggen in het noordoosten enkele onafhankelijke gebieden, zoals het Land van Ravenstein, de commanderij Gemert en Boxmeer. Zij worden niet bestuurd door een protestantse overheid. De katholieke inwoners kunnen er hun geloof in vrijheid en openheid belijden. In deze gebieden strijken katholieke kloosterordes neer, zoals de Brigitinessen en Kruisheren, nadat zij uit Staats-Brabant zijn verdreven. De Hervorming of Reformatie van de protestanten laat de Paus en katholieke kerk niet onberoerd. Er komt een tegenreactie, de Contrareformatie, op gang. De katholieke kerk wil de gelovigen met strakke hand leiden. De strenge achttiende-eeuwse barokke bouwstijl van katholieke kerken komt in Staats-Brabant niet voor, maar wel in het Land van Ravenstein. Vanwege de godsdienstvrijheid wordt daar de barokke Sint-Luciakerk gebouwd.