Katholieke kerken in protestantse handen

Verhees, Sint-Petrusbasiliek Boxtel

De katholieke Sint-Petrusbasiliek van Boxtel was te groot voor het aantal protestantse gelovigen. Het schip van de kerk stortte in. (Tekening: Hendrik Verhees, BHIC)

Alle rechten voorbehouden

Tijdvak van regenten en vorsten: 1600 – 1700

De oude katholieke kerken komen in handen van de protestanten. Zij verwijderen de beelden en richten de banken op de preekstoel. Op die manier tonen protestanten dat de Bijbelse boodschap het belangrijkst is. Soms is het aantal protestanten in een Brabantse plaats zo klein dat zij de kerk niet kunnen onderhouden. Daardoor vervallen de van oorsprong middeleeuwse kerken en worden deze wegens bouwvalligheid gesloopt. Vaak blijven de torens wel (be)staan omdat die in de Middeleeuwen als uitkijkpost en verdedigingswerk beter zijn onderhouden. Zo zijn er nu kerken met een middeleeuwse toren waar later een nieuwe kerk aan is gebouwd.