Jodenvervolging

/beeld/verhalen/81610_Tilbuurg_synagoge.jpg

De synagoge van Tilburg werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloten en vernield. In 1949 werd ze heropend. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Tijdvak van de wereldoorlogen: 1900 – 1950

Voor de joden in Nederland en dus ook in Noord-Brabant zijn de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog haast onvoorstelbaar. In de genocide door de nationaalsocialisten uit Duitsland onder leiding van Adolf Hitler worden in Europa naar schatting zes miljoen joden omgebracht. In Nederland overleeft 87 procent van de joodse bevolking de Duitse bezetting niet. Veel synagogen worden na de Tweede Wereldoorlog niet of nauwelijks meer gebruikt. Volgens de joodse regels is voor een dienst in de synagoge een minimum aantal van 10 mannen ouder dan 13 jaar vereist. Op veel plaatsen is dat aantal direct na de oorlog niet meer aanwezig. Na de Tweede Wereldoorlog zal het joodse leven zich langzaam en op aangepaste schaal herstellen.