Ad Bloks over 'Jaren '50, op de uitkijk!'

Zicht op de Dommel

Rivier de Dommel. (Foto: Bert van As, 2008, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Voor het project 'Goud van Brabant' zijn Brabantse ouderen geïnterviewd door onze Junior Reporters, omdat die meer te weten willen komen over verhalen van vroeger. Hiermee willen we het contact tussen twee generaties stimuleren; samen maken ze persoonlijke verhalen van vroeger zichtbaar.

Aan de oever van de Zuid-Willemsvaart sprak onze Junior Reporter Nash in 2019 met Ad Bloks. In de jaren vijftig ging Ad eens op de Dommel, na het nuttigen van een stevige boterham met spek, in de vroege ochtenduren met zijn opa vissen. Ad moest het riet inkruipen en roepen als er mensen aankwamen. En die kwamen er die ochtend, Ad zag het lichtje van een fiets steeds dichterbij komen. “Naar beneden, wegkruipen!”, riep opa. “Want dit is een goed plekske.”

Jaren later kwam Ad er pas achter dat zijn opa niet de hele waarheid had verteld. Dat goede plekje was namelijk niet van hen, net zomin als de fuik met dertig kilo paling die zij leeg hadden gehaald. Buiten zijn weten om had Ad als uitkijk gediend voor zijn opa.   

Kijk voor meer informatie over Goud van Brabant op de projectpagina