Object

BERGEN OP ZOOM

Instelling/bron: Brabant-Collectie

Profiel van de (vesting)stad Bergen op Zoom, gezien naar het oosten. In het voorplan de Schelde waar schepen, sloepen en schuiten varen en aanleggen in de haven van de stad. In het middenplan links het Noordfort en rechts het Zuidfort. In het profiel van de stad zijn duidelijk te herkennen, van links naar rechts: het Groot Arsenaal, de Noordmolen, het kleine hof, het grote hof (het huidige Markiezenhof) en de Grote Kerk (de huidige St. Gertrudiskerk). In de vestingwal zijn links de Bospoort en rechts de Wouwse poort weergegeven. Rechts in het middenplan de Waterschans met links daarvan het militaire oefenterrein (het huidige Kiek-in-de-Pot). De voorstelling is omrand met een classicistische sierrand, met in iedere hoek fruit (granaatappels) die verwijzen naar de rijkheid van de stad. Deze voorstelling werd door Schut gebaseerd op het stadsprofiel dat Samuel de Swaef (1597 - 1662) maakte van Bergen op Zoom in 1634. Deze prent van Schut is een latere staat dan inventarisnummer B 46.2 / 010 (5). Opschriften achterzijde blad: Rechtsonder: 'B 46.2 / 11a (5)' (in potlood), '175a' (in potlood). De prent werd gepubliceerd in: Theatrum praecipuorum urbium Ducatus Brabantiae nec non comitatum Flandriae et Zelandiae. Amsterdam: Nicolaes Jansz. Visscher, 1660. (facsimile: CBM 653 G 22); W. van Ham, ‘Gezicht op Bergen op Zoom vanuit het westen, toegeschreven aan Pieter Hendrikszoon Schut (1656)’, Bergen op Zoom in kaart en beeld (1995) 31. (Losbladige publicaties, verschenen van 1988-1997)