Over ons

Onze missie

De provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant willen de waarde van erfgoed zichtbaar maken en daardoor de betekenis van erfgoed voor de samenleving vergroten. Dat doen we onder andere door het Brabants erfgoed ook digitaal goed toegankelijk te maken.

Brabant is Brabant door de geschiedenis die we delen. Onze grenzen, onze steden, onze dorpen, platteland en natuur zijn niet met passer en liniaal uitgezet, maar het resultaat van een lange, enerverende en bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die ons, onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. Met Brabantserfgoed.nl geven we de verhalen van Brabant door aan nieuwe generaties.

 

Provincie Noord-Brabant

Het Brabants erfgoed vertelt een aansprekend en inspirerend verhaal over de Brabantse geschiedenis. Over bestuurlijk Brabant, bevochten Brabant, religieus Brabant en innovatief Brabant. In die vier verhaallijnen – die de basis vormen voor het provinciaal erfgoedbeleid -  focussen we op dié verhalen en dát bijbehorend erfgoed waar de meeste kansen liggen voor het verhaal zelf, maar ook voor bijvoorbeeld de leefbaarheid en vrijetijdseconomie. Om een samenhangend verhaal te kunnen vertellen, is het belangrijk alle soorten erfgoed te betrekken zoals monumenten, cultuurlandschappen, collecties, dialecten of ander immaterieel erfgoed. Zowel de stenen, als de verhalen. En die verhalen komen uit de Brabanders zelf. Deze website biedt daarom een podium aan alle mensen die hun verhalen over Brabant willen delen.

 

Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed. De werkzaamheden van Erfgoed Brabant zijn onderdeel van het provinciaal erfgoedkader. 
Een van de speerpunten van Erfgoed Brabant is het collectief en duurzaam digitaal toegankelijk maken van erfgoed, zowel collecties als verhalen. Voor het toegankelijk maken van collecties is de Brabant Cloud ontwikkeld. In Brabantserfgoed.nl verbinden we die erfgoedcollecties aan verhalen.
De lijn die we daarin volgen, als actieve partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed, is die van de Nationale strategie digitaal erfgoed.

Brabantserfgoed.nl biedt dus een podium aan mensen en organisaties die hun erfgoedcollecties en -verhalen willen delen. Een redactie onder leiding van hoofdredacteur Wouter Loeff coördineert de aanlevering van verhalen. Cris Kremers is het aanspreekpunt voor het aansluiten van nieuwe collecties.

 

Auteursinformatie

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe teksten, dus neem vooral contact op! We gaan graag met je in gesprek. Een tekst voor Brabantserfgoed.nl is tussen de 300 en 1500 woorden lang, plus bronvermelding. Als je akkoord gaat met publicatie op Brabantserfgoed.nl, dan gaat dat via een CC-BY-SA licentie

 

Woordgebruik

Waarom dit statement

Als erfgoedwebsite voor alle Brabanders is het belangrijk om alert te zijn op hoe we over het verleden schrijven. Dit is een continu proces. Geen van onze bezoekers zou zich buitengesloten moeten voelen door het woordgebruik op Brabantserfgoed.nl.

 

Verhalen

De inhoud van de website bestaat grofweg uit twee delen: verhalen en collecties. De verhalen worden door een redactie gelezen en indien nodig geredigeerd.
Een van de aspecten waar we in het redactieproces op letten is woordgebruik. Ons uitgangspunt daarbij is de richtlijnen zoals geformuleerd in de publicatie Words Matter / Woorden doen ertoe (PDF, 2.2 MB). Welke woorden wel en niet kunnen worden gebruikt in de verhalen is echter moeilijk te vatten in een statische lijst. De maatschappij ontwikkelt, en taal dus net zo goed. Daarom houden wij in de gaten welke woorden nodeloos kwetsend zijn, groepen ongewenst uitsluiten en / of op andere wijze discrimineren. We krijgen hierbij hulp van onze adviseurs en onze lezers. Neem contact met ons op als je een opmerking of een vraag hebt bij een verhaal.

 

Collecties

De collecties die op Brabantserfgoed.nl worden ontsloten zijn niet van Erfgoed Brabant en worden niet geredigeerd door de redactie van Brabantserfgoed.nl. Ze zijn van allerlei instellingen, van klein tot groot. Erfgoed Brabant brengt die samen op Brabantserfgoed.nl. De consequentie is dat onze invloed op de termen die bij het beschrijven van de collectie-items worden gebruikt, beperkter is dan bij de woorden in verhalen. Dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid, maar zorgt er wel voor dat veranderingen langer duren.

 

Contact

Via dit formulier kun je contact opnemen. 

 

Realisatie

Ontwerp en bouw website: Driebit
Technische infrastructuur Brabant Cloud: Delving