Toegankelijkheidsverklaring

De websites

Erfgoed Brabant heeft vier verschillende websites met vier verschillende doelen:

Erfgoed Brabant vindt het belangrijk dat deze websites voor iedereen toegankelijk zijn. Wij werken eraan om deze websites te laten voldoen aan de Europese norm EN 301 549.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid www.digitoegankelijk.nl.

 

Welke maatregelen nemen wij om de websites toegankelijk te maken?

  • We volgen trainingen over digitale toegankelijkheid
  • Samen met de softwareleveranciers werken we aan technische verbeteringen
  • We werken aan het alsnog toegankelijk maken van de informatie die al op de sites staat
  • We zorgen ervoor dat alle nieuwe informatie zo goed mogelijk toegankelijk is (voor zover we niet tegengehouden worden door technische aanpassingen die nog moeten worden doorgevoerd)

 

Problemen melden

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft m.b.t. de toegankelijkheid van onze websites, neem dan contact met ons op via toegankelijkheid@erfgoedbrabant.nl.

 

Toegankelijkheidslabel

Op dit moment heeft deze website label C. Klik op de afbeelding hieronder voor een volledige en toegankelijke versie van het label.

Het toegankelijkheidslabel van www.brabantserfgoed.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

 

Verkennend onderzoek 2020

In het voorjaar van 2020 is er een verkennend onderzoek (PDF, 0,437 MB) uitgevoerd naar de digitale toegankelijkheid van Brabantserfgoed.nl door een extern bureau. Dit onderzoek was een steekproef. De reusWij doen nu vervolgonderzoek (einddatum 01-01-2021) om het niveau van toegankelijkheid van heel de website in kaart te brengen.