Object

[Centsprent]

Instelling/bron: Brabant-Collectie

16 afbeeldingen op een blad. Onder iedere afbeelding gedicht in 4 r. /Jan Klaassen is niet van de lompen ... //Zie daar het einde van 't tooneel. Boven deze afbeeldingen: links- en rechtsboven verdeeld over 2 klmn. van 4 r. de tekst Jan Klaassens kluchtige bedrijven, Ziet gij, tot uw vermaak, in prent, Gelijk op kermis in een tent; Leest, wat men er kwam onder schrijven. En vindt, o kinders, vreugd er in, Zoo kunt g'u tot lagchen zetten, Om 't spelen der marionetten, Zoo streelt dit poppenspel uw zin; middenboven No. 4.Onder deze afbeeldingen: rechtsonder in handschrift (potlood) cf Brepols 173 en Gl 102. [De Meyer: blz. 226, nr. 4]