Object

Wandkandelaber

Instelling/bron: Museum Vincentre

Vierde voorwerp in een serie van negen. Wandkandelaber, materiaal: zilver. Komt uit Duits particulier bezit. Eindhoven Museum bezit eenzelfde exemplaar.

In bruikleen van Eindhoven Museum Genneper Parken. Aanvang bruikleenperiode 16-03-2016. Einde: 16-03-2026.