Collectie-item

Instelling/bron: Cultuurhuis Bergeijk

Dit zwaard is omstreeks 1930 in Bergeijk gevonden en in de verzameling van dhr. Gildemeester terechtgekomen. In 1931 heeft hij het zwaard met nog vijf andere vondsten uit Noord-Brabant overgedragen aan het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Het dateert uit de zogenaamde Hallstatt-periode (1200-800 v. Chr.) en kent een massief gegoten greep (Möringer type). Dit object wordt momenteel in het Cultuurhuis tentoongesteld in langdurige bruikleen van het RMO.