Object

Stamboom van de familie Van den Bogaerde van Terbrugge

Instelling/bron: Stichting Kasteel Heeswijk

Links bovenaan de titel 'Armoires de la famille/ Van den Bogaerde de Ter Brugge' waaronder een groot wapen van Van den Bogaerde met de blauwe keper op een gouden veld, vergezeld van drie bomen. Twee wildemannen als schilddragers en één als helmteken. Daaronder een banderol met de wapenspreuk 'Ex arbore fructus'. De stamboom begint in het midden bovenaan met de wapenschilden van Jacques van den Bogaerde (1448), gehuwd met Ermelinde van der Straten. Daaronder volgen links negen generaties (met onderbrekingen) in de rechte lijn, met aan het einde André Jean Louis van den Bogaerde van Terbrugge (1778-1855) en zijn oudere en jongere broer Louis en Charles. De stamboom is bijgewerkt tot 1832: het huwelijk van Charles Ambrosius van den Bogaerde. Rechts de afstamming van Guy van den Bogaerde (een jongere zoon van Donat van den Bogaerde en Maria Claesman), wiens twee dochters huwen met twee broers uit de familie Lepoivre, midden 17de eeuw. Via deze lijn raakt de famillie Van den Bogaerde geparenteerd aan baronnen (kroon boven Lepoijvre: met parelband), graven (kroon met negen parels), markiezen (kroon met afwisselend bloem en parels) en hertogen (kroon met bloemen en hermelijnen mantel). Zie de kronen boven verschillende wapens in deze lijn, o.a. boven het wapen van Van Slype (rood schild met drie leeuwenkoppen) en boven het wapenschild van Lepoijvre (rood schild met gouden kruisbalk beladen met vijf merletten). Rechtboven een geschreven familiegeschiedenis: 'Notice historique sur la famille Van Den Bogaerde de Terbruggen (...)'. Links onderaan een zegel en verklaring van André Jean Louis van den Bogaerde dat de stamboom naar een origineel uit 1819 te Waesmunster is gemaakt.