Object

Stilleven met bloemen, vruchten en gevogelte

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

In tegenstelling tot zijn oudere broer Pieter Gerardus trad Georgius Jacobus Johannes in de voetsporen van zijn vader, de schilder Jan van Os: hij schilderde bij voorkeur stillevens. Vanaf 1812 woonde en werkte Van Os in Parijs, waar hij naast schilderijen ook ontwerpen vervaardigde voor de beroemde porseleinfabriek van Sèvres. De zomermaanden bracht hij vaak door in 'bloemenstad' Haarlem, waar veel stillevenschilders hun inspiratie opdeden.

Net als zijn tijdgenoten werkte Van Os in de traditie van de succesvolle zeventiende-eeuwse voorgangers. Alleen de lichte achtergrond van het stilleven is geïnspireerd op het werk van de achttiende-eeuwse stillevenschilder Jan van Huysum. De plaatsing op een marmeren plint en de keuze voor een enorme diversiteit aan objecten kwamen in de Gouden Eeuw veelvuldig voor. De verschillende oppervlaktestructuren van de bloemen, het fruit en het gevogelte boden Van Os de kans zijn meesterschap te tonen. Van Os' vakmanschap werd dan ook in de kunstkritiek herkend, niet alleen op basis van zijn schilderijen, maar ook vanwege zijn gekleurde tekeningen.