Object

Zwaard van Oss uit de Situla

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

In Oss bevindt zich een van de grootste archeologische vindplaatsen van Nederland. Al in 1933 werden de eerste vondsten gedaan en sinds de jaren zeventig wordt hier vrijwel jaarlijks opgegraven. Daarbij zijn voornamelijk resten uit de late prehistorie en de Romeinse tijd aan het licht gekomen. In 1933 werd bij de aanleg van een woonwagenkamp op de Osse hei een grafheuvel gevonden. Vanwege de rijkdom aan voorwerpen die werden opgegraven, werd dit het 'vorstengraf' genoemd. Een van de belangrijkste vondsten was een kromgebogen ijzeren zwaard, dat werd gevonden in een bronzen vat.

Het originele zwaard is van nationaal belang en bevindt zich, evenals vele andere vondsten uit Oss en omgeving, in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. De objecten die in Oss bleven, vormden de basis voor Museum Jan Cunen. Eind 1935 opende in het souterrain van het gemeentehuis het museum, ingericht door stadsarchivaris Jan Cunen. Een replica van het zwaard was onderdeel van de vaste opstelling. Naast archeologische vondsten bestond de collectie destijds uit volkskundige voorwerpen en kleding, prenten en devotionalia.