Object

Liggend kalf in stro

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Op het moment dat De Zwart zijn carrière als kunstenaar begon beleefde de Haagse School haar bloeitijd. Hoewel het voor de hand lag om ook in die trant te gaan werken, koos De Zwart ervoor om zich een eigen positie te verwerven. Door een intens kleurgebruik en een keuze voor andere thema’s onderscheidden De Zwart en zijn generatiegenoten, waaronder George Hendrik Breitner en Isaac Israels, zich van de Haagse School.

In december 1903 toonde De Zwart dit schilderij, destijds 'Kalfje op Stroo' genoemd, op zijn eerste grote eenmanstentoonstelling bij de Amsterdamse kunsthandel Van Wisselingh. De critici spraken vrijwel unaniem hun voorkeur uit voor zijn werk van vóór 1894. Zo ook de criticus van De Amsterdammer, die 'Kalfje op Stroo' betichtte van 'gebrek aan eenheid' van kleur. De wat zwaarmoedige De Zwart was zelf ook vaak niet tevreden over zijn werk. Toch zijn het juist zijn eigen uitgesproken opvattingen die hem positioneren als schakel tussen de Haagse School en de Amsterdamse impressionisten.