Object

Zonder titel

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Han Schuil schildert sinds het midden van de jaren tachtig op aluminium. Hij koos voor dit materiaal, omdat het voor hem meer mogelijkheden biedt dan canvas. Schuil vouwt het aluminium tot een soort doos, die hij vervolgens vaak bewerkt door er deuken in te slaan. De perfect aangebrachte glanzende olieverf vormt een contrast met de gehavende ondergrond. Het resultaat is een driedimensionaal schilderij, dat raakvlakken heeft met een sculptuur: het is ruimtelijk en tastbaar.

De schilderijen van Han Schuil lijken op het eerste gezicht abstract van karakter. Toch laat zijn werk zich niet als zodanig typeren. Alledaagse motieven als leestekens, wegmarkeringen en elementen uit cartoons vormen het uitgangspunt voor de schilderijen. Deze eenvoudige beelden roepen enerzijds een gevoel van herkenning op, maar doen ook vervreemdend aan door hun isolatie uit hun normale omgeving. Zowel de perfectie van de verf op het beschadigde aluminium als de tegenstellingen van de beeldtaal roepen een zekere spanning op.

Bekijk hieronder het filmpje dat Han Schuil maakte voor MJCTV. MJCTV is een meerjarig project waarbij hedendaagse kunstenaars in samenwerking met een professionele filmmaker een kort filmpje maken bij hun werk in de collectie van Museum Jan Cunen. Dit biedt een uniek inzicht in de fascinaties en verbeelding van de kunstenaars en de totstandkoming van hun kunstwerken. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Museum Jan Cunen.