Object

Kanten muts, ondermuts en poffer

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

De poffermuts werd hoofzakelijk gedragen in Midden- en Oost-Brabant. De poffer was een statussymbool; aan de kostbaarheid van de poffer kon de financiële welstand van de draagster worden 'afgelezen'. De rijkdom van de boeren werd mede bepaald door de rijkdom van het land dat ze verbouwden. Daarom trof men op de armste gronden weinig en soms zelfs heel weinig poffers aan. Daar droeg men de kleinere mutsjes.
Een nieuwe poffermuts, dus muts, kant en poffer kostte begin 1900 minstens fl. 100,-. De kosten werden hoofdzakelijk bepaald door de kant aan de muts, de linten of strikken en verder door de bloemen.