Object

Portret van een boer

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Het vroege werk van schilder en beeldhouwer Hendrick Chabot vertoont nog invloeden van het Kubisme en het Symbolisme. Vanaf midden jaren twintig ging Chabot steeds vrijer werken. Later werd hij samen met Charley Toorop en Herman Kruyder tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het Hollands Expressionisme gerekend. Inspiratie voor zijn werk haalde hij uit het dagelijkse leven, vooral dat van hardwerkende, armlastige mensen in de stad en op het platteland: havenarbeiders, tuinders en boeren. Hij schilderde en beeldhouwde hun portretten, maar hij maakte ook landschappen en schilderijen van dieren.
Chabots portretten vertonen vaak deformaties en zijn geschilderd met grove penseelstreken en pasteus aangebrachte verf in aardekleuren. Op die manier gaf hij uitdrukking aan het gevoelsleven van de mens, en maakte de natuurgetrouwe weergave daaraan ondergeschikt.
Grootste bekendheid verwierf Chabot met aangrijpende portretten van onderduikers, vluchtelingen, gewonden en gevangenen die hij tijdens de oorlogsjaren maakte. 'Portret van een boer' dateert van voor die tijd, maar stemt ook al behoorlijk somber. Dat effect wordt verkregen door de donkere tinten en de zwaarmoedige, verbeten blik van de boer. Het werk sluit aan bij de grimmige sfeer die in Nederland heerste, veroorzaakt door de economische crisis en de hoge werkloosheid in de jaren die aan de Tweede Wereldoorlog voorafgingen.
Een groot deel van het oeuvre van Hendrik Chabot is ondergebracht in het in 1993 opgerichte Chabot Museum in Rotterdam.