Object

De Spirit van de Iniet

Instelling/bron: Museum Jan Cunen

Lucassen (Amsterdam, 1939) schilderde aanvankelijk grote kleurrijke doeken van figuren in geabstraheerde omgevingen. Gaandeweg ontwikkelde hij een nieuwe, persoonlijke beeldentaal opgebouwd uit abtracte, organische en soms primitivistisch aandoende figuren, in een stijlvorm die hij zelf 'abstract symbolisme' noemt. Deze figuren combineerde hij met woorden en soms cijfers. Het is voor de beschouwer moeilijk een eenduidige betekenis aan deze beeldgedichten toe te kennen.

"De Spirit van de Iniet' verraadt Lucassens interesse voor niet-westerse kunst, die hij zelf ook verzamelt. Lucassen heeft meerdere schilderijen met deze titel vervaardigd. De Inuit begroeven in het verleden de beelden die ze gemaakt hadden, omdat ze te gevaarlijk zouden zijn om lang naar te kijken. Wellicht streeft Lucassen ernaar zelf ook zulke krachtige kunstwerken te maken. Hij zegt zelf: "Niet wat aan kunst te verkaren is fascineert en bepaalt de kwaliteit, maar wat niet verklaarbaar is, wat voorbij gaat aan het idee, waar de theorie opthoudt."