Object

Schudapparaat met warmwaterbad en wekker

Instelling/bron: Nationaal Veeteelt Museum

Dit schudapparaat is ontwikkeld door de Varkens KI Vereniging Gelderland, waar men in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) onderzocht heeft of de levensduur van verdund sperma kon worden verlengd door het sperma te verzadigen met koolzuurgas, daarmee de zuurstof te verdringen en zo de stofwisseling van de zaadcellen te remmen. Na een bewaarperiode van één of twee dagen werd het sperma gedurende 10 minuten geschud om de zuurstof te verwijderen. Helaas gelukte het niet om op die manier het sperma zijn vruchtbaarheid langer te laten behouden.