Antoinette Marie Josephine Cornelie (Tonny) van Schaik - Wagenaar

Geboortedatum: | Sterfdatum:

Initiatiefneemster met een groot sociaal hart

Tonny van Schaik-Wagenaar in 1959. (Foto: Collectie Heemkundekering ‘De Baronie van Cranendonck’, Budel)

Tonny van Schaik-Wagenaar in 1959. (Foto: Collectie Heemkundekering ‘De Baronie van Cranendonck’, Budel)

Alle rechten voorbehouden

Tonny van Schaik-Wagenaar is geboren te ’s-Hertogenbosch op 19 januari 1911 als dochter van J.F.A. Wagenaar, Griffier der Staten van Noord-Brabant (1910-1928) en Henriette W.M. Baudoin. Tonny huwde in 1935 te Brussel met Robertus Hendricus (Rob) van Schaik (1906-1982). Deze werd een jaar later burgemeester van de gemeente Maarheeze en bleef dat tot zijn pensionering in 1969. Het echtpaar kreeg vier dochters en een zoon, die later ook burgemeester (o.a. te Waalwijk) zou worden. Tonny van Schaik-Wagenaar overleed na een ziekbed van zeven maanden te Maarheeze op 7 november 1960.

Tonny was meer dan de vrouw van de burgemeester. Gedurende haar te korte leven gaf zij vorm en inhoud aan het sociale en maatschappelijke werk in de gemeente Maarheeze (Gastel, Maarheeze, Soerendonk en Sterksel). Zij had een groot sociaal hart en zette zich met name persoonlijk in om boerendochters op een hoger plan te brengen, voor de zwakken in de samenleving op te komen en voor de jeugd de nodige ontspanning te organiseren.

 

Maatschappelijk betrokken

Tonny van Schaik-Wagenaar stond aan de wieg van wat aanvankelijk ‘Vrijwillige Hulp in de Huishouding’ werd genoemd, later Stichting Gezinszorg, waarvan zij (onbezoldigd) maatschappelijk werkster werd. Daarnaast was zij vicevoorzitter van het Wit-Gele Kruis (kraamzorg, zuigelingenbureau, kleuterbureau) in Maarheeze. Mevrouw Van Schaik verschafte vanuit de Brabantse Boerinnenbond, ten tijde van geestelijk adviseur Bekkers en door hem geïnspireerd, hulp en bijstand aan boerengezinnen.

Ook was zij actief in de Stichting ‘Cultuurbehartiging’, die zich voornamelijk toelegde op een nuttige en cultureel verantwoorde vrijetijdsbesteding van de jeugd. Mede door haar initiatief kreeg Maarheeze (samen met Budel en Leende) een Mater Amabilisschool, net als de Huishoudschool en Landbouwschool, allen op Cranendonck gevestigd en onder bestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). In 1958 gaf mevrouw Van Schaik de aanzet tot de oprichting van een Verkennersgroep voor Maarheeze en Soerendonk. Tot op de dag van vandaag herinnert het openingsbord van blokhut ‘de Kroekraan’ van Scouting Kizito in de Vloeten te Soerendonk nog aan de initiatiefneemster.

Verder gaf zij leiding aan een balletschool, was zij actief als medeorganisator voor de opvang van Hongaarse vluchtelingen op legerplaats Budel in 1956 en voor (dames)hockeyclub De Maresca Girls in Maarheeze.

 

De beminnelijke en charmante Tonny van Schaik-Wagenaar is opgenomen in de erelijst Bijzondere Brabantse Vrouwen van heden en verleden. Op 7 november 2012 kreeg het pleintje op de hoek van de Smits van Oyenlaan en de Molenstraat te Maarheeze de naam Tonny van Schaik-Wagenaarplein.

 

Bronnen

Biemans, J., "R.H. van Schaik, burgemeester van Maarheeze in oorlogstijd", in: Aa-kroniek 24 (2005), 1 (maart), 17-29.