Naamvallen: Daor hedde Harries

Yoïn van Spijk 2021

De titel van dit stuk betekent ‘Daar heb je Harrie’. Maar wat doet die -s achter Harrie? Het is geen meervouds-s: je zegt niet dat er meerdere Harries aan komen. De vorm Harries kun je vergelijken met Janne in een zin als deze: Gòdde meej nòr Janne? De -s en de -e zijn naamvalsuitgangen.

Taalkundige Yoïn van Spijk legt uit dat in een selecte groep Nederlandse streektalen, waaronder die van Noord-Brabant, Zuid-Holland, de Neder-Betuwe en de Bommelerwaard, namen een naamvalsuitgang kunnen krijgen. Er komt dan een -s of een -e bij, al naargelang hun functie in de zin. In onderstaande video kom je te weten hoe dat werkt en hoe deze naam-naamvallen zijn ontstaan.