Een voorzittersstoel uit 's-Hertogenbosch

Voorzittersstoel

Voorzittersstoel van iepenhout uit de Bataafse tijd. (Bron: Rijksmuseum)

Alle rechten voorbehouden

De revolutionaire omwenteling van de Bataafse Republiek bood kansen aan Brabant voor een nieuw begin als zelfstandig en gelijkberechtigd gewest, maar de daarvoor gewenste eensgezindheid was op bepaalde momenten ver te zoeken.

Vooral tussen Breda en ’s-Hertogenbosch kwam een bij tijden venijnige tweestrijd op gang over de vraag wie van beide steden hoofdstad van Brabant moest worden. Den Bosch kende daarover geen twijfel en richtte meteen het voormalige Gouvernementsgebouw aan de Verwersstraat in als zetel van het departementaal bestuur. Deel van het nieuwe meubilair was deze iepenhouten stoel, bestemd voor de voorzitter van de representanten van het volk van Bataafs Brabant. Hij zou uiteindelijk ook blijvend gebruikt worden, want na veel geharrewar kwam er een compromis uit de bus: ’s-Hertogenbosch werd hoofdstad, Breda kreeg een gerechtshof als opvolger van de Haagse Raad van Brabant. De voorzittersstoel werd in 1975 aangekocht door het Rijksmuseum.

 

Bronnen

Van den Eerenbeemt, H. (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1: Traditie en modernisering 1796-1890, Amsterdam/Meppel, 1996.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Van Uytven, R. (red.), Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 175.