Aan tafel

Oude beerputten zijn ware schatkamers, niet omdat de scherven en het andere afval een geldelijke waarde hebben, maar omdat we daarin de contouren kunnen ontwaren van de keukens, van de gedekte tafels en de opgediende gerechten van weleer.

Uit de beerputten en de grachten van het kasteel van Eindhoven, bijvoorbeeld, kwam bij opgravingen in 1990 een bijna onoverzienbare hoeveelheid huishoudelijk afval tevoorschijn. Het merendeel was doorsnee gebruiksaardewerk, maar sommige vondsten weerspiegelden de welstand en de hoge positie van de bewoners.

Dit laatzestiende-eeuwse mes met een bronzen heft in de vorm van een klassieke figuur geeft bijvoorbeeld een goed beeld. Boven de figuur staat een merkwaardige tekst die zoveel wil zeggen als: luister niet naar mijn advies, want dat loopt meestal uit op vechten.

Ook een bontbeschilderde majolicaschotel uit ongeveer dezelfde periode verleende status aan de eettafel op het kasteel. De schotel is Noord-Nederlands, maar de versiering van granaatappels heeft een Venetiaanse oorsprong. Dat geldt eveneens voor het prachtige vleugelglas uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.

 

Bronnen

Arts, N. (red.), Het kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning 1420-1676, Eindhoven, 1992.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 89.