Christiaan van der Ameijden

Geboortedatum: | Sterfdatum:
Sixtijnse kapel

De Sixtijnse kapel. (Bron: Antoine Taveneaux, 2007, Wikimedia Commons)

Alle rechten voorbehouden

In september 1563 werd Christiaan van der Ameijden (ca. 1530-1605), afkomstig uit Oirschot, als zanger toegelaten tot een van de meest prestigieuze muziekgezelschappen van zijn tijd: het koor van de Sixtijnse kapel in Rome, toentertijd de privékapel van de paus.

Zijn aanstelling geschiedde op persoonlijke aanbeveling van paus Pius IV (1499-1565). Dat Van der Ameijden voldeed aan de hoge standaard van het koor, blijkt wel uit het feit dat hij tot aan zijn dood in 1605 eraan verbonden bleef. In 1593 en 1594 was hij zelfs Maestro di Capella (de leider van de kapel).

Enkele van zijn composities bleven bewaard, waaronder een mis en een madrigaal (vocaal muziekstuk met wereldlijke tekst) die overgeleverd zijn in een handschrift in de Vaticaanse Bibliotheek. Zijn graf is te vinden in de kapel van de Santa Maria del’Anima nabij de Piazza Navona, waar hij werd bijgezet naast andere Brabanders, onder wie kardinaal Willem van Enckenvoirt (1464-1534). In de Sint-Petruskerk in Oirschot werd onlangs een replica van zijn epitaaf geplaatst.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

Verweij, M., Een Oirschottenaar in Rome. Biografie van Christiaan van der Ameijden ( - 1605), pauselijk zanger en componist, ‘s-Hertogenbosch, 2005.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 131.