Een dodenboek uit Oirschot

Een blad uit het Dodenboek van Oirschot. (Bron: Brabants Historisch Informatiecentrum)

Een blad uit het Dodenboek van Oirschot. (Bron: Brabants Historisch Informatiecentrum)

De gedachte van wederkerigheid komt mooi tot uiting in een zogeheten obituarium, een dodenboek.

Hierin werd voor elke dag van het jaar bijgehouden wiens overlijden op die dag met een zielenmis moest worden herdacht, vaak ook gevolgd door gebeden bij het graf. Meestal ging het daarbij om degenen die daarvoor in hun testament geld hadden nagelaten. Dergelijke boeken zijn bewaard gebleven van kloosters, maar ook van enkele parochies, zoals die van Wijk en Aalburg, Berlicum en de Bossche Sint-Jan. Ook het kapittel van Oirschot hield van ongeveer 1400 tot aan het einde van de zestiende eeuw een register bij waarin de jaargetijden van de overledenen stonden genoteerd.

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, 's-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, 's-Hertogenbosch, 2014.