De Sint-Janskerk van Waalwijk

101bstjanwaalwijk3.jpg

De kerk van Sint-Jan de Doper in Waalwijk. (Foto: Marc Bolsius, Erfgoed Brabant)

Alle rechten voorbehouden

De neogotiek was in de eerste helft van de twintigste eeuw over zijn hoogtepunt heen, maar het katholieke triomfalisme dat eraan ten grondslag had gelegen was nog lang niet verflauwd. Juist in deze jaren werden majestueuze koepelkerken gebouwd die het kerkvolk feitelijk maar ook symbolisch samenbrachten en omsloten. De kerk van Sint-Jan de Doper in Waalwijk is daarvan een mooi voorbeeld.

De Katholieke Kerk domineerde in deze periode meer dan ooit het persoonlijke en het maatschappelijke leven van de gelovigen in Brabant. Via de parochies wist de Kerk de mensen aan zich te binden. De kerk van Sint-Jan de Doper in Waalwijk werd tussen 1923 en 1925 gebouwd naar ontwerp van Hendrik Valk (1886-1973). Valk was in de leer geweest op het architectenbureau van Jan Stuyt (1868-1934) en had daar kennis gemaakt met een architectuur die geïnspireerd was op vroegchristelijke en byzantijnse bouwkunst. In de kerk van Waalwijk, zijn eerste, gaf hij daaraan vorm. Met een indrukwekkende binnenruimte en daarnaast een buitengewoon karakteristiek profiel van kopergedekte koepeldaken en een ranke, 67 meter hoge klokkentoren.

 

Sint Janskerk Waalwijk, luchtfoto jaren 20, https://www.brabantserfgoed.nl/page/6062/spinolaschans

Ook op deze luchtfoto uit de jaren '20 is de karakteristieke koepel van de Sint-Janskerk goed zichtbaar. (Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Technische Dienst Luchtvaartafdeeling)

Bronnen

Van Leeuwen, W., De 100 mooiste kerken van Brabant, Zwolle, 2012.

Van Oss, J., Sint Jan Waalwijk. Acht eeuwen geschiedenis, Waalwijk, 1994.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 231.