Boerderij en herberg In den Ancker

Herberg 'In den Ancker'. (Foto: Gerard Dukker, 1966, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Herberg 'In den Ancker'. (Foto: Gerard Dukker, 1966, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In 1998 kregen de eigenaren van de monumentale boerderij In den Ancker bij Zundert de Brabantse Monumentenprijs uitgereikt. Het thema van dat jaar luidde "historisch waardevolle boerderijen gebouwd vóór 1940, waarin ook thans nog agrarische bedrijfsactiviteit is".

Dat was in deze boerderij nota bene al sinds 1635 het geval. Maar de veranderingen op het Brabantse platteland gaan snel en na 375 jaar boerenbedrijf is ook de boerderij aan de Rucphenseweg te Zundert opgedoekt. 

Behalve boerderij is In den Ancker echter ook altijd een herberg geweest, een combinatie die voorheen op het platteland veel voorkwam maar uiteindelijk heel zeldzaam is geworden. Evenzo zeldzaam is de goeddeels negentiende-eeuwse inrichting van de gelagkamer in de herberg. Het maakt deze historische plek extra bijzonder, te meer nog vanwege de ligging tussen landgoederen en natuurgebieden, dicht bij de trappistenabdij Maria Toevlucht.

Interieur van herberg 'In Den Ancker'. (Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Interieur van herberg 'In den Ancker'. (Foto: I. Heins, 2000, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

 

Bronnen

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. Van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 159.