Stadhuisramp Heusden

Oude stadhuis van Heusden (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Oude stadhuis van Heusden (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Alle rechten voorbehouden

Op het plein voor het stadhuis van Heusden uit 1956 ligt een gedenksteen die herinnert aan de ramp die hier plaatsvond in de nacht van 5 november 1944.

Het stadhuis van Heusden in 1916. De toren werd in 1944 verwoest. (Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Het stadhuis van Heusden in 1916. De toren werd in 1944 verwoest. (Foto: C. Steenbergh, 1916, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Bij de nadering van de geallieerden trokken de Duitsers zich terug achter de Bergse Maas. De beide kerktorens van Heusden, die van de Catharinakerk en die van de katholieke Waterstaatskerk, evenals de toren van het prachtige laatgotische stadhuis, die als uitkijkpost zouden kunnen dienen, werden toen zonder aankondiging opgeblazen.

Tweehonderd Heusdenaren hadden in de keldergewelven van het stadhuis een toevlucht gezocht voor het granaatvuur, 134 van hen kwamen om het leven, een tiende van de toenmalige bevolking. Slechts enkele uren na de catastrofe trokken de Engelse troepen het ontredderde Heusden binnen

 

Bronnen

Van den Eerenbeemt, H. (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 3: Dynamiek en expansie, Amsterdam/Meppel 1997.

Van Oudheusden, J., Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014.

 

Dit artikel is een bewerking van een tekst uit J. van Oudheusden, Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst, ‘s-Hertogenbosch, 2014, 251.