Erfgoedinstelling

Maczek Memorial Breda

Dit museum is gewijd aan de dappere mannen en vrouwen van de Eerste Poolse Pantserdivisie, die in 1944 en 1945 onder aanvoering van Generaal Stanisław Maczek belangrijke delen van ons land van de Duitse bezetting en onderdrukking hebben bevrijd. 

In de jaren '70 van de vorige eeuw begonnen de heren A.J.M. van Alphen, C. Coenders en W. Mol voorwerpen, boeken en geschriften te verzamelen met betrekking tot de gebeurtenissen in Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral de bevrijding van de stad door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek had hun belangstelling. De verzameling groeide uit tot een privémuseum in het huis van één van de drie oprichters. In 1981 werd een stichting opgericht, met de naam 'Museum Breda-Polen 1939-1945'. Na een bezoek aan de tentoonstelling die de stichting in het gebouw van de St. Olof detailhandelsschool had ingericht over het aandeel van de Polen in de bevrijding van Zuid-Nederland en Breda, heeft generaal Maczek goed gevonden dat zijn naam aan een op te richten museum werd verbonden. De officiële naam is nu: ‘Stichting Museum Breda-Polen 1939-1945 Generaal Maczek’. In 1997 werd het museum overgebracht naar een locatie op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda. Na 18 jaar gastvrijheid op deze kazerne had Defensie de locatie nodig. De voormalige museumzaal is nu een collegezaal met de naam “Generaal Maczekzaal”. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe locatie naast het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan in Breda. Hier wordt het Generaal Maczek Memorial gesticht waar ook de hoofdactiviteiten van het Museum in worden ondergebracht. De collectie is intussen opgeslagen in een depot. Op gezette tijden worden er lezingen en filmdagen georganiseerd. Meer informatie hierover staat op de website van het museum.

Bibliotheek van het Generaal Maczek Museum
In de loop van zijn bestaan heeft het museum door schenkingen en aankopen een groot aantal boeken, tijdschriften en documenten verworven, die betrekking hebben op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zeer belangrijk daarbij is het aandeel van de Poolse militairen in de bevrijding van West-Europa, in het bijzonder van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek in de bevrijding van West-Brabant en van de stad Breda.

De collectie is tijdelijk ondergebracht bij het Stadsarchief van Breda. De boeken, tijdschriften en documenten kunnen echter niet worden uitgeleend. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kijkt u op de website van het museum.

Naar de collectie.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.