Erfgoedinstelling

Cultuur Historische Vereniging Den Nyen Aenwas van Nassau

De vereniging is opgericht op 9 mei 1990 en is genoemd naar een eiland ('gors') dat bekend stond als de 'Nyen Aenwas van Nassau'.  Het onbewoonde gebied was eigendom van Filips Willem, oudste zoon van Willem de Zwijger.

Tussen 1605 - 1613 ontstond de Oud(e) Prinslandse Polder door bedijking en inpoldering van een gorzen- en slikkenlandschap. Het riviertje de Dintel vormde de natuurlijke afwatering en boezem.. Daardoor ontstond de dorpsnaam Dinteloord in Prinsenland, dat naderhand in het spraakgebruik veranderde in Dinteloord en Prinsenland

Omdat de historie van Dinteloord maar teruggaat tot 1605 en er uit die tijd niets bewaard is gebleven, houdt de cultuur-historische vereniging Nyen aenwas van Nassau zich voornamelijk met het meer recente verleden bezig, grofweg vanaf 1850 tot heden. En daarbij wordt vooral gekeken naar de maatschappelijke en culturele aspecten zoals ambachten, beroepen, landbouw verenigingen en bekende personen.

Naar de collectie.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.