Erfgoedinstelling

Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe

De Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe is in 1974 opgericht om in het Dongemondgebied de heemkunde en de geschiedbeoefening in zijn totaliteit te behartigen. Het werkterrein omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk welke tezamen de gemeente Geertruidenberg vormen.

De vereniging heeft als doel:
1. Het stimuleren van een levendig belangstelling voor de geschiedenis van de stad en de streek.
2. Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren.
3. Het vastleggen van onderzoekingen en studies.
4. Het verlenen van medewerking aan het veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, ontroerende en roerende zaken en voorwerpen.

Kennis van historie
Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift "De Dongebode". Al dertig jaar lang wordt dit tijdschrift zeer gewaardeerd om zijn deskundige artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk en de omgeving van deze woonkernen. Ook een aantal boeken met gelijkwaardige onderwerpen werd door de Kring uitgegeven.

De vereniging beschikt over een eigen bibliotheek. Een keur aan boeken, tijdschriften en krantenknipsels over de geschiedenis en cultuur van stad en regio zijn hier te vinden.

Activiteiten
De Oudheidkundige Kring telt vele werkgroepen met ieder hun eigen belangstelling en activiteiten. Belangstellende leden zijn van harte welkom deel te nemen in een of meerdere werkgroepen, zoals genealogie, fotobank, en archeologie.

De Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe biedt haar leden een rijk gevarieerd programma van lezingen, excursies, boeiende artikelen, een gespecialiseerde bibliotheek, enz.

Canon van Geertruidenberg
De canon van Geertruidenberg is ontwikkeld door de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ en ter gelegenheid van de viering van 800 jaar stadsrechten aangeboden aan de bevolking op 19 september 2013. De canon geeft inzicht in de historische ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen, een geschiedenis die nog steeds doorgaat. Daarom is gekozen voor een uitvoering die aangevuld, aangepast en verder ontwikkeld kan worden.

Bezoek ook de website 'Geertruidenberg op de kaart'.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.