Erfgoedinstelling

Heemkundekring 'Made en Drimmelen'

Doel van de Heemkundekring is:

  • Het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor de plaatsen Made en Drimmelen en de streek.
  • Het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten, die tot het begrip heemkunde behoren zoals onder meer de plaatselijke geschiedenissen, volksleven, volkskunst, religie, bouwkunst, geologie en archeologie.
  • Het verlenen van medewerking aan het veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende goederen, zaken en/of voorwerpen.
  • Het vastleggen van onderzoekingen en eventueel uitgewerkte studies.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het houden van lezingen en voordrachten, studiebijeenkomsten, het organiseren van excursies en tentoonstellingen, het indien nodig oprichten en beheren van een museum met documentatiecentrum.
  • Het daadwerkelijk steunen van de eigen leden en van diegenen, die zich met het onderzoek van een bepaald heemkundig onderwerp bezighouden.
  • Het verlenen van medewerking aan of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven.

De heemkundekring heeft een bibliotheek die op afspraak is te bezoeken.

Bekijk de online collectie.

Draag bij aan Brabants erfgoed!

Wil je een verhaal delen? Vul hieronder je gegevens in, en geef kort aan wat je zou willen bijdragen. De redactie neemt dan contact met je op.